Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Assault Sergeant - update

He's slowly starting to come together. Finished the leather parts and scrolls now. All that remains is green parts (purity seal wax and eyes) and some golden details and he'll be ready to charge into battle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου