Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Assault Sergant - finished

Here you go, he's finished! I hope to get him based and varnished tomorrow, shoot some better pics and post the obligatory CMON link.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου