Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Obligatory after-varnishing pics of the Sister of Batlle

I thought you'd enjoy a few pics without the ugly paint handle so here they are. Unfortunatelt the lighting didn't work out very well in these pics but I managed to get a few decent ones.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου