Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Grot Bomb - PIP

With a lot of help from the suggestions of the folks who commented on my previous post I finally decided on a paintscheme. At the time being only the base colours have been airbrushed and there's still a lot of work to do. Can you guess the inspiration for the paintscheme...?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου