Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Heavy Bolter Servitor - final pics and CMON voting link

Nothing major here except some touch-ups on the heavy bolter barel and of course the all important glossing of lenses etc.

CoolMiniOrNot voting link.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου