Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Pair o'skullz - finished!

It was a nice break form all these time consuming minis I've been painting lately. 2 skullz, 2 evenings - job done!
2 σχόλια: