Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Commissar Yarrick PIP - the red post

I painted the red parts. Because a commissar needs a touch or red. And soviet stars. Ok maybe not soviet stars. Or maybe yes. Or...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου